Przejście jednej trasy przez 1 osobę: do 18 roku życia: 15zł, dorośli powyżej 18 lat: 25 zł

Przejście dwóch tras przez 1 osobę: do 18 roku życia: 25zł, dorośli powyżej 18 lat: 35 zł

Przejście trzech tras przez 1 osobę: do 18 roku życia: 35zł, dorośli powyżej 18 lat: 45 zł

Grupy liczące co najmniej 20 osób - 1 trasa/1 osoba: do 18 roku życia: 13zł, dorośli powyżej 18 lat: 22 zł

Opiekunowie grup zorganizowanych muszą wcześniej zaopatrzyć się w zgody podpisane przez rodziców, dostępne do ściągnięcia w zakładce Bezpieczeństwo